America's #1 Balance Bike Destination

America's #1 Balance Bike Destination
America's #1 Balance Bike Destination

29 January 2009

The Pretender

15 January 2009

Bleeding Economy


My client is blowing me off. Why you ask? Well, he owes me $2,000. Last meeting I had with him he was driving his sister's Denali and I was in the back seat overhearing their conversation. His sister said how she heard SoAndSo got $17,000 off the Escalade they bought from WhatsHisName because they're desperate to sell in today's economy and if you pay cash you get a big discount. I then heard my client say how he's been wanting one and maybe this week he'll do the same. Hmm, cash, must be nice. Why can't he pay me my balance then? He should be embarrassed and ashamed of himself. So, I'll keep calling and he'll keep sending my calls straight to voicemail. The poor thing must be too busy driving around ruining the environment with his disgusting new gas guzzling Escalade.

12 January 2009

One of my favorite movie quotes;

"To Love is to Suffer, To avoid Suffering, One must Not Love,
But then one Suffers from Not Loving.
Therefore: To Love is to Suffer, Not to Love is to Suffer, to Suffer is to Suffer....
To be Happy is to Love, To be Happy is to Suffer, But Suffering makes one Unhappy.
Therefore: To be Happy, One must Love,
Or Love to Suffer, Or Suffer from too much Happiness.
I hope you're getting this down."

- said by Diane Keaton in Woody Allen film "Love and Death"

I can really relate to this quote as a single girl who is looking for love, or maybe I am already in love but not sure because for once I'm not suffering and wonders if I've ever been in love with all the ones where I did suffer because maybe the chase was more important.

Perhaps this time I am the one being chased and that discovery is proving to be a nice change. But then I wonder if he suffers for my love and if by sharing my thoughts will his chasing end? This possibility then makes me suffer at the thought of losing his love so maybe I am suffering, or happy or...or...

or maybe I've been caught! :)
hmm...

07 January 2009

In My Humble Opinion

Random question with no real importance;

Is a person still humble if they just claim themselves to be? If one was humble, wouldn't they not boast about it? At first when I hear, "In my humble opinion" I feel the power is given back to me to decide on my own. The humbleness suddenly opens me up to the opinion because it isn't forced, it's gentle. But then I feel tricked! Why would they tell me they're humble? Is that humble?


06 January 2009

Turk olmak nasil bir duygudur?

CANIM ARKADASLARIM, Amerika'dan bir vatandaşımızın 'Türk olmak nasıl bir duygudur ?' konulu yazısı Aslında çok şeydir, Türk olmak.
Türk olmak, Osmanlı'nın borcunu ödemektir. Hovarda babanın borçla yaşayan evladı gibi. Kosova'da ve Bosna'da, Batı Trakya'da ve Makedonya'da bilmem kaç asırgeçmişte kalan meselelerin hesabını vermektir.
Türk olmak, Kıbrıs'ta, Hocalı'da, Anadolu'da ve Balkanlar'da soykırıma uğrayıpkarþılıðında yapmadıðın soykırımla suçlanmaktır.
Türk olmak, faşist olmaktır, vatanına, milletine, tarihine sahip çıktığınca.
Türk olmak, demokrat ve çağdaþ olmaktır, vatanına, milletine, tarihine sövdüğünde.
Türk olmak, lisanının Avrupa'da yasaklanmasıdı r ve yine Türk olmak kendini vederdini anlatamamaktır.
Avrupa'da hor görülmek Türk olmaktır, ataların bir çok asır önceViyana'yı kuþattığı için ve hoþ görülmemektir tabii ki sadece kuşatıp;Napolyon gibi bütün Viyana'yı yakmadığın için.
Türk olmak, Selanik'te Pontus Anýtı'nın, Viyana'da çiğnenen yeniçeri minberinin veMalta'da papazın üzerine bastığı Türk bayrağı heykelinin önündengeçmektir.
Türk olmak zordur, çetindir ve eziyetlidir. Üç kıtadan dönüp, bir küçük yarımadada misafir muamelesi görmektir.
Sayısız imparatorluk kurmak Türk olmaktır, aynı zamanda sayısızimparatorluk yıkmak da Türk olmaktır.
Arabaya koşulan ilk atın vatanında, ilk yazılı antlaşmanın imzalandığıyurtta, yazının bulunduğu, paranın icat edildiği hermetrekaresinden bereket fışkıran bu yurtta, kalkınmak için yabancısermaye beklemektir.
Türk olmak, Troya'dan bu yana, Sümer'den bu yana serpilerek gelse de, tarihteneski bu topraklarda, bütün zamandan damıtılarak gelen yüksekdeğerlerine rağmen, bir haftalık hafıza ile yaşamaktır.
Doğu Roma'yı da Batı Roma'yı da yıkıp, yeni Roma olan AB'ye girmeyeçalışmaktır Türk olmak.
Türk olmak, Mostar'da köprüdür, Kerkük'te kaledir, Istanbul'da Kızkulesi'dir,Anadolu'da buğdaydır, Çukurova'da pamuktur, Ege'de tütün, Karadeniz'defındık, Trakya'da ayçiçeğidir.
Türk olmak, Çanakkale'de ölmektir. Çanakkale'de ölmeden önce düşmana su vermektir, onun yaralısını sırtında kendi hastanesine taþımaktır. Düşmanınardından rahmet okumak, kanlından helallik almaktır. Sabahları odana rahmet dolsun diye, camı açmaktır. Kar yağdığındakayak yapmayı değil, evsizleri düşünmektir. Balkon köşesine kuşlar için, kışın ekmek kırıntısı, yazın su koymaktır. Yağmura rahmet, kara bereket diye bakmaktır.
Türk olmak, harap bir ülkede, zengin ülkelerin müstemlekesini reddedip, tahtadankılıç ve ipten üzengi ile, paylaşacak ve sahiplenecek tek varlığıfakirlik olmasına rağmen, yedi düvele meydan okumaktır.
Türk olmak, askere davul-zurna ile uğurlanmaktır, belki de dönmeyeceğini bilerek.Türk olmak, annenin şehit oğlunun ardından 'bir oğlum daha olsun, onuda vatan için göndereceğim' demesidir. Babanın gözyaşlarını tutarak, tabutuna son kez dokunurken 'vatan sağolsun' demesidir.
Türk olmak, 'Türk çayında radyasyon olmaz' yalanları ile, 'gusül abdesti alanaaids bulaşmaz' dolanları ile yaşamaktır. Her hükümetin enkaz devraldıðı, ama asla ardında enkaz bırakmadığıülkede olmaktır.
Türk olmak, ecdadın yaþadığı kığlıktan dolayı, çayın yanında gelen şekerden fazlaolanı garsona geri vermektir. Aynı nedenle Türk olmak, yemeği ziyanetmekten korkmaktır.
Göz hakkına, diş kirasına saygıdır Türk olmak, Evindeki bir kap aşın yarısını tanrı misafirine vermektir. Kendi yerde, misafiri döşekte yatırmaktır Türk olmak.
Türk olmak, milli maçta ağlamaktır. Ayhan Işık'a, Belgin Doruk'a aşık olmaktır.
Türk olmak,aşkını ölesiye sevmektir. Aşkı için ölmektir, öldürmektir. Sevdiceşinin elini bir tez tutamadan, toprağa girmektir. En güzel aşk şiirlerini yüreğinde hissetmektir. Eşkıyaya türkü yakmaktır, Türk olmak, Milletine sövmektir, ama başkasına sövdürmemektir.
Türk olmak, Yunus'u bilmektir, Aşık Veysel'i sevmektir. Mevlana'yı,Hacı Bektaş-ı Veli'yi ve Hoca Yesevî -tek bir satırını okumasa da-yüreğinde taşımaktır.
Türk olmak, saz çaldığında, ney üflendiğinde, kös dövüldüğünde ve kavalçaldığında, yüreğinin derinlerinde bir sızı sezmektir, bir de Yemen Türküsü'nde...Hayatın sana verdiklerine 'nasip', vermediklerine 'kısmet' demektir. Her işin 'hayırlısına' inanmaktır ve 'feleğe' küfretmektir veağlamamak için çok gülmekten çekinmektir.
Türk olmak, Asya'da batılı, Avrupa'da doğulu diye tepki görmektir. Irk sözünü bilmeden yaşamak, yaradılanı Yaradandan ötürü sevmektir. Magazin programları ile dizilerin arasına sıkışsa da, silkinipüzerindeki ölü toprağınıatabilmektir.
Türk olmak, mahalle maçı için aynı saatte, on kişi buluşamazken, milyon kişininbir araya gelmesidir. Tavla oynarken bile kavga ederken, milyonkişinin kavga etmeden gösteri yapabilmesidir.
Türk olmak, Buhran zamanında Arjantin'de de mağazalar yağmalanırken, daha ağırbuhranda sorumlusuna en ağırcezayı tek bir cam kırmadan sandıkta kesmektir.
Türk olmak, En zayıf gününde bile dünyaya meydan okumak, en dertli gününde bile herufunetin bir şafakta biteceğini bilerek tevekkül göstermektir.
Zor iştir Türk olmak.
Türk olmak, Anadolu'da her düşen yağmur damlasına hamdetmek, her çıkanbaşak için şükretmektir.
Türk olmak, medeniyetler mezarlığı Anadolu'da dik durmaktır.
ILGINIZE VE BILGINIZE SUNUYORUM.
FEHMI OZTURAN

05 January 2009

Lucky US Dollar For Sale

I'm thinking of listing this thing on Ebay to make a buck, no pun intended. We'll start the bidding at one million dollars. Seriously, I'm going to do it, and if the winner mentions this blog, they get free shipping.

Wonder Wom-aaaaaannnnn


Mom
Originally uploaded by Amerikan Turk
My mother's about to start twirling around and turning into Wonder Woman, I just know it. Don't you see her invisible jet floating on the water behind?

02 January 2009

Under your wing


Empire State Building
Originally uploaded by Amerikan Turk
My maternal grandmother is visiting us from Turkey. It's a short time after we moved from our apartment in Kew Gardens to a nice water view home in College Point. My sister Elif appears to be less than one year old, so it can only be Spring 1977, I guess. Presumably, my dear mother is taking this picture with an old 110 camera- the kind that makes a funny whining sound in between shots. I was flipping through a pile of old photos and stumbled across this one. We're on the observation deck of the Empire State Building. I don't know- this picture makes me want to cry for some reason.
In this picture, I see myself in a place which I searched all of my life to find again, and never did. Look at little old Murat under there- under the wing of his hero, feeling so content that he's oblivious to the camera. Man.. this is emotional. I miss my Dad.