America's #1 Balance Bike Destination

America's #1 Balance Bike Destination
America's #1 Balance Bike Destination

06 January 2009

Turk olmak nasil bir duygudur?

CANIM ARKADASLARIM, Amerika'dan bir vatandaşımızın 'Türk olmak nasıl bir duygudur ?' konulu yazısı Aslında çok şeydir, Türk olmak.
Türk olmak, Osmanlı'nın borcunu ödemektir. Hovarda babanın borçla yaşayan evladı gibi. Kosova'da ve Bosna'da, Batı Trakya'da ve Makedonya'da bilmem kaç asırgeçmişte kalan meselelerin hesabını vermektir.
Türk olmak, Kıbrıs'ta, Hocalı'da, Anadolu'da ve Balkanlar'da soykırıma uğrayıpkarþılıðında yapmadıðın soykırımla suçlanmaktır.
Türk olmak, faşist olmaktır, vatanına, milletine, tarihine sahip çıktığınca.
Türk olmak, demokrat ve çağdaþ olmaktır, vatanına, milletine, tarihine sövdüğünde.
Türk olmak, lisanının Avrupa'da yasaklanmasıdı r ve yine Türk olmak kendini vederdini anlatamamaktır.
Avrupa'da hor görülmek Türk olmaktır, ataların bir çok asır önceViyana'yı kuþattığı için ve hoþ görülmemektir tabii ki sadece kuşatıp;Napolyon gibi bütün Viyana'yı yakmadığın için.
Türk olmak, Selanik'te Pontus Anýtı'nın, Viyana'da çiğnenen yeniçeri minberinin veMalta'da papazın üzerine bastığı Türk bayrağı heykelinin önündengeçmektir.
Türk olmak zordur, çetindir ve eziyetlidir. Üç kıtadan dönüp, bir küçük yarımadada misafir muamelesi görmektir.
Sayısız imparatorluk kurmak Türk olmaktır, aynı zamanda sayısızimparatorluk yıkmak da Türk olmaktır.
Arabaya koşulan ilk atın vatanında, ilk yazılı antlaşmanın imzalandığıyurtta, yazının bulunduğu, paranın icat edildiği hermetrekaresinden bereket fışkıran bu yurtta, kalkınmak için yabancısermaye beklemektir.
Türk olmak, Troya'dan bu yana, Sümer'den bu yana serpilerek gelse de, tarihteneski bu topraklarda, bütün zamandan damıtılarak gelen yüksekdeğerlerine rağmen, bir haftalık hafıza ile yaşamaktır.
Doğu Roma'yı da Batı Roma'yı da yıkıp, yeni Roma olan AB'ye girmeyeçalışmaktır Türk olmak.
Türk olmak, Mostar'da köprüdür, Kerkük'te kaledir, Istanbul'da Kızkulesi'dir,Anadolu'da buğdaydır, Çukurova'da pamuktur, Ege'de tütün, Karadeniz'defındık, Trakya'da ayçiçeğidir.
Türk olmak, Çanakkale'de ölmektir. Çanakkale'de ölmeden önce düşmana su vermektir, onun yaralısını sırtında kendi hastanesine taþımaktır. Düşmanınardından rahmet okumak, kanlından helallik almaktır. Sabahları odana rahmet dolsun diye, camı açmaktır. Kar yağdığındakayak yapmayı değil, evsizleri düşünmektir. Balkon köşesine kuşlar için, kışın ekmek kırıntısı, yazın su koymaktır. Yağmura rahmet, kara bereket diye bakmaktır.
Türk olmak, harap bir ülkede, zengin ülkelerin müstemlekesini reddedip, tahtadankılıç ve ipten üzengi ile, paylaşacak ve sahiplenecek tek varlığıfakirlik olmasına rağmen, yedi düvele meydan okumaktır.
Türk olmak, askere davul-zurna ile uğurlanmaktır, belki de dönmeyeceğini bilerek.Türk olmak, annenin şehit oğlunun ardından 'bir oğlum daha olsun, onuda vatan için göndereceğim' demesidir. Babanın gözyaşlarını tutarak, tabutuna son kez dokunurken 'vatan sağolsun' demesidir.
Türk olmak, 'Türk çayında radyasyon olmaz' yalanları ile, 'gusül abdesti alanaaids bulaşmaz' dolanları ile yaşamaktır. Her hükümetin enkaz devraldıðı, ama asla ardında enkaz bırakmadığıülkede olmaktır.
Türk olmak, ecdadın yaþadığı kığlıktan dolayı, çayın yanında gelen şekerden fazlaolanı garsona geri vermektir. Aynı nedenle Türk olmak, yemeği ziyanetmekten korkmaktır.
Göz hakkına, diş kirasına saygıdır Türk olmak, Evindeki bir kap aşın yarısını tanrı misafirine vermektir. Kendi yerde, misafiri döşekte yatırmaktır Türk olmak.
Türk olmak, milli maçta ağlamaktır. Ayhan Işık'a, Belgin Doruk'a aşık olmaktır.
Türk olmak,aşkını ölesiye sevmektir. Aşkı için ölmektir, öldürmektir. Sevdiceşinin elini bir tez tutamadan, toprağa girmektir. En güzel aşk şiirlerini yüreğinde hissetmektir. Eşkıyaya türkü yakmaktır, Türk olmak, Milletine sövmektir, ama başkasına sövdürmemektir.
Türk olmak, Yunus'u bilmektir, Aşık Veysel'i sevmektir. Mevlana'yı,Hacı Bektaş-ı Veli'yi ve Hoca Yesevî -tek bir satırını okumasa da-yüreğinde taşımaktır.
Türk olmak, saz çaldığında, ney üflendiğinde, kös dövüldüğünde ve kavalçaldığında, yüreğinin derinlerinde bir sızı sezmektir, bir de Yemen Türküsü'nde...Hayatın sana verdiklerine 'nasip', vermediklerine 'kısmet' demektir. Her işin 'hayırlısına' inanmaktır ve 'feleğe' küfretmektir veağlamamak için çok gülmekten çekinmektir.
Türk olmak, Asya'da batılı, Avrupa'da doğulu diye tepki görmektir. Irk sözünü bilmeden yaşamak, yaradılanı Yaradandan ötürü sevmektir. Magazin programları ile dizilerin arasına sıkışsa da, silkinipüzerindeki ölü toprağınıatabilmektir.
Türk olmak, mahalle maçı için aynı saatte, on kişi buluşamazken, milyon kişininbir araya gelmesidir. Tavla oynarken bile kavga ederken, milyonkişinin kavga etmeden gösteri yapabilmesidir.
Türk olmak, Buhran zamanında Arjantin'de de mağazalar yağmalanırken, daha ağırbuhranda sorumlusuna en ağırcezayı tek bir cam kırmadan sandıkta kesmektir.
Türk olmak, En zayıf gününde bile dünyaya meydan okumak, en dertli gününde bile herufunetin bir şafakta biteceğini bilerek tevekkül göstermektir.
Zor iştir Türk olmak.
Türk olmak, Anadolu'da her düşen yağmur damlasına hamdetmek, her çıkanbaşak için şükretmektir.
Türk olmak, medeniyetler mezarlığı Anadolu'da dik durmaktır.
ILGINIZE VE BILGINIZE SUNUYORUM.
FEHMI OZTURAN

2 comments:

pisipati said...

Her zaman Türk olmakla gurur duydum,iyi günde de kötü günde de.Bu yazı için çok teşekkürler Amerikan Türk,şu anda İstanbul'da akşam vakti,ve gerçekten çok duygulandım.Hayatta başarılar.

Finduk O. said...

"Türk olmak, medeniyetler mezarlığı Anadolu'da dik durmaktır."

İşte bu.

İstediğim yerde yaşayabilirim ama Anadolu dışında bir yere gönlüm el vermiyor. Türk olmak işte bu.

Long but worthwhile read. Thanks American Turk